Net als de Giraffe zien wij de gevaren aankomen. Wij waarschuwen u tijdig en helpen u hierop in te spelen.

Uw markt is erg bewegelijk, het ene moment bent u druk zaken aan het doen met afnemers in een groeimarkt aan de andere kant van de wereld. Het volgende moment willen ze geen zaken meer met u doen.

Verstoringen

Voor veranderingen in de markt kunnen allerlei redenen zijn.

  • Dierenziekten (vogelgriep, mond-en-klauwzeer, salmonella etc.). Deze kunnen ervoor zorgen dat er import- of exportverboden worden opgesteld voor de geïnfecteerde landen of regio’s.
  • Politieke omstandigheden in de verschillende landen kunnen als gevolg hebben dat enkele producten uit een bepaald land of regio plotseling niet meer welkom zijn in uw marktgebied.
  • Zo maar, zonder direct aanwijsbare redenen

Hoe gaat u om met bijvoorbeeld importverboden?

Dit zijn lastige situaties. Hoe moet u daar mee omgaan? Is dit te voorspellen of zelfs te ontwijken? Tot op zekere hoogte kunnen we bepaalde situaties voorspellen. Dit doen wij door er constant bovenop te zitten. Door het intensief volgen van de ontwikkelingen op de internationale markt en bijhouden van wat er speelt (lokaal en internationaal) kunnen wij u constant goed op de hoogte houden. Omdat wij ook veel ervaring en kennis ter beschikking hebben zal het u verbazen welke mogelijkheden er zijn en bedacht kunnen worden om bepaalde ingrijpende situaties op de markt te ontwijken en mee om te gaan.

Risicobepaling

Als mensen risico’s niet goed kunnen inschatten omdat ze niet precies weten wat er aan de hand is, zullen ze geneigd zijn om alle risico’s uit te sluiten en te drastische maatregelen te nemen. Vaak helpt het al door de juiste instanties en personen op tijd te voorzien van de juiste en betrouwbare informatie. Wij helpen bij het vergaren van de correcte informatie en het vinden van de goede contacten. Zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Groei is nooit gewoon toeval; het is het resultaat van krachten die samenwerken:

Oprichter van JCPenney - James Cash Penney